SUP проект Природа 2017

На 20-и юли 2017 г. в 9:00 часа от моста Макс-Йозеф-Брюке Паскал ще потегли на 2500 километра по реката, за да стигне до Черно море. Допълнителна информация и актуалното Live Tracking ще намерите на началната страница на проекта на адрес www.sup-muenchen-schwarzesmeer.de.

0

days

…since Pascal started in Munich,

0

Километри

…hat er bereits auf dem Wasser zurück gelegt,

0

Загребвания с веслото

…haben ihn schon näher ans Schwarze Meer gebracht.

Live Tracking

Wollt ihr ganz genau wissen, wo Pascal gerade paddelt? Dann geht hier auf’s GPS live tracking!