Партньори

Нашите партньори и ние сме на едно и също „течение“. Беше достатъчно едно обаждане или имейл и те се присъединиха. Някои от тях познаваме от години, с други се запознахме едва покрай този проект. С всички тях ни свързва обща лична история, както можете да прочетете при съответните партньори (Кликнете върху логото!). Чувството, че сте „на борда“, е прекрасно и ние високо оценяваме това!

Aloha!