Теми за водата

При първата стъпка Pure Water for Generations ще наблегне на следните теми за водата:


Ренатуриране

Pure Water for Generations e.V. си е поставило за цел да насърчава ренатурирането на потоците и реките. За да постигне това, сдружението се стреми да придобива земя в районите около реки и потоци. Нов живот за реките и потоците трябва да се постигне чрез възстановяване на вътрешната динамика в развитието на водоемите, изграждане на насипи около водоемите, създаване на речен континуум, както и изграждане на задържащи басейни.

Конкретно най-напред искаме да подпомагаме проекти за ренатуриране на река Изар (между Мюнхен и устието на Изар), съотв. на река Дунав (между Щраубинг и Пасау).


Водно образование

Pure Water for Generations e.V. иска да въодушеви и изостри чувствителността на тема вода най-вече при децата и младежите. Затова сдружението подкрепя многобройни образователни проекти във връзка с водата и водоемите. Към тях спадат мероприятия и уъркшопове в детските градини и училищата, както и финансовата подкрепа на областните служители за развитие на градските райони в Бавария, които са фокусирани върху проекти за околната среда за деца и младежи. Но в програмата присъства и организирането на водни излети за семейства и водни екскурзии през Германия и Австрия.

Като първа стъпка ще изготвим концепция за водно образование, която после ще бъде осъществена в детските градини и училищата (основно в Бавария).


Международни организации за водата

Сдружението Pure Water for Generations e.V. работи съвместно с международни организации, които се анагжират с водите и защитата на водоемите и ги подкрепя финансово.

RiverWatch

Действащото в международен план обединение се ангажира със защитата на реките. То иска да запази непокътнатите реки и да ренатурира онези, които вече нямат естествено речно корито или чието естествено протичане е било силно ограничено чрез язовирни стени.

Free Rivers Fund

Free Rivers Fund си е поставил за цел да работи за запазването на свободно течащите водоеми. В момента се подкрепят речни организации в Австрия (WET – Wildwasser Erhalten Tirol – http://stubaiwasser.at), Словения (Balkan Rivers Tour – http://www.balkanriverstour.com) и Англия (Save the Conwy – https://savetheconwy.com). При всички проекти за водата става дума за опазването на свободно течащите водоеми от застрояване с язовирни стени.