Teme o vodi

Težište Pure Water for Generations, u prvom koraku, biti će u sljedećim temama:


Ponovno povezivanje s prirodom

Pure Water for Generations e.V. ima cilj pokrenuti ponovno povezivanje s prirodom bara i potoka. Kako bi to ostvarili, društvo će nastojati kupiti zemlju na području s potocima i barama. Novi život za potoke i bare želi se postići ponovnim postavljanjem dinamičnih vodenih tokova, izrade vodenog kontinuuma te stvaranja korita za izlijevanje.

Prvo želimo podržati projekte ponovnog povezivanja s prirodom na rijeci Isar (između Münchena i podneblja rijeke Isar) odnosno na rijeci Dunav (između Straubing i Passau).


Stvaranje vode

Pure Water for Generations e.V. želi pogotovo animirati, oduševiti i senzibilizirati djecu i mlade na temu voda. Iz tog razloga društvo podupire mnogobrojne projekte vezane uz različite vrste voda. U to se ubrajaju radionice u vrtićima i školama, te financijska podrška od strane predstavnika u Bavarskoj, čiji je fokus na projektima zaštite okoliša namijenjenim djeci i mladima na temu zaštite voda. Ali i iniciranje obiteljskog dana obilaska voda po cijeloj Njemačkoj i Austriji.

U prvom koraku ćemo osmisliti koncept o vodama, koji bi se mogao provesti kroz program u vrtićima i školama (težište u Bavarskoj).


Internacionalne organizacije na temu vode

Društvo Pure Water for Generations e.V. surađuje s internacionalnim organizacijama, koje se zajedno zalažu i financijski podržavaju projekte za zaštitu voda.

RiverWatch

Ovo globalno društvo zalaže se za zaštitu rijeka. Ono želi sačuvati netaknute rijeke te sve one koje nemaju prirodno korito ili a one koje su zbog sagrađenih brana ograničene žele ponovno povezati s prirodom.

Free Rivers Fund

Društvo Free Rivers Fund zalaže se za održavanje tekućica. Aktualne orgaizacije za zaštitu rijeka u Austriji (WET – Wildwasser Erhalten Tirol – http://stubaiwasser.at), u Sloveniji (Balkan Rivers Tour – http://www.balkanriverstour.com) i Engleskoj (Save the Conwy – https://savetheconwy.com). Kod svih projekata na temu voda radi se o tome da se vode tekućice, u svom prirodnom toku ne ograničavaju gradnjom brana.