Impresum

Pure Water for Generations e.V.

Amalienstraße 62

80799 München

Tel. št.: +49 (0)89 – 622 9962 – 0

E-pošta: pascal@pwfg.blue

Internetna stran: www.pure-water-for-generations.com

Pooblaščeni odbori: Pascal Rösler, Christof Czech

Registrsko sodišče: Register društev München

Registrska številka: VR 207235

Davčna številka: 143/220/61286

Odgovorni za vsebino v skladu s 55. členom 2. odstavkom RStV: Pascal Rösler

Odklanjanje odgovornosti (Disclaimer)

Odgovornost

Za lastne vsebine na tej spletni strani smo v skladu s 7. členom Zakona o medijih (TMG) odgovorni samo v okviru splošnih zakonov. Dalje ne prevzemamo nobene odgovornosti za ažurnost in pravilnost vsebine spletne strani, v kolikor le-ta ni sestavni del pogodbe, ki je bila sklenjena z vami (kot npr. opisi izdelkov v primeru naročila).

Za vsebino tretjih oseb smo kot ponudnik storitev v skladu z 10. členom TMG odgovorni samo, če se zavedamo njihove nezakonitosti oz. dejstev ali okoliščin, iz katerih izhaja nezakonitost in nismo ukrepali takoj ob spoznanju nezakonitosti. V splošnem obveza za nadzorovanje tovrstnih vsebin ne obstaja.

Enako velja za povezave do spletnih strani tretjih oseb. Na vsebino tovrstnih spletnih strani nimamo vpliva. Pri ustvarjanju povezav nam niso bile znane nobene okoliščine, iz katerih bi očitno izhajala nezakonitost.

Avtorske pravice

Vsebine te spletne strani so zaščitene z avtorskimi in sorodnimi pravicami. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija, objavljanje ali urejanje vsebin brez našega predhodnega soglasja (ali soglasja avtorja oz. imetnika avtorskih pravic). Zlasti ni dovoljeno prevzemanje fotografij izdelkov na drugih straneh brez soglasja. Zakonske omejitve prej omenjenih pravic ostanjeo nedotaknjene.

Zasluge za fotografije

Vse fotografije je ustvaril Wilfried Feder, razen projekta SUP 2016 – Christian Brecheis.