Teme o vodi

Združenje Pure Water for Generations bo v prvem koraku poudarjalo naslednje teme o vodi:


Renaturacija

Združenje Pure Water for Generations e.V. si je zadalo cilj spodbuditi renaturacijo potokov in rek. Da bi se to doseglo, si združenje prizadeva pridobiti zemljišča na območjih z rekami in potoki. Novo življenje za reke in potoke želijo doseči s ponovno vzpostavitvijo razvoja voda z lastno dinamiko in z nastavljanjem zaščitnih pasov, ustvarjanjem vodnega kontinuuma ter poplavnih bazenov.

Predvsem pa želimo v prvi vrsti podpirati projekte za renaturacijo reke Isar (med Münchnom in ustjem reke Isar) oz. Donave (med krajema Straubing in Passau).


Izobraževanje o vodi

Združenje Pure Water for Generations e.V. želi za temo vode navdušiti in osvestiti predvsem otroke in mlade. Zato združenje podpira številne izobraževalne projekte na temo vode in vodnih površin. Sem spadajo prireditve in delavnice ter vrtci in šole ter tudi finančna podpora upravljavcev in upravljavk območij na Bavarskem, usmerjena v okoljevarstene projekte za otroke in mladostnike na temo zaščite voda. Vendar pa tudi spodbujanje pohodov po vodnih poteh za družine, na programu pa so tudi vodni izleti po nemčiji in Avstriji.

V prvem koraku bomo ustvarili koncept izobraževanja o vodi, ki se bo izvajal v vrtcih in šolah (težišče na Bavarskem).


Mednarodne vodne organizacije

Združenje Pure Water for Generations e.V. sodeluje z mednarodnimi organizacijami, ki se zavzemajo za varovanje voda in jih finančno podpira.

RiverWatch

Globalno delujoče združenje se zavzema za zaščito rek. Želi ohraniti nedotaknjene reke in renaturirati tiste, ki več nimajo naravne rečne struge ali pa je njihov naravni tok bil močno omejen zaradi jezov.

Free Rivers Fund

Združenje Free Rivers Fund si je za cilj zadalo ohranjanje prosto tekočih voda. Trenutno podpiramo organizacije za ohranjanje rečnih voda v Avstriji (WET – Wildwasser Erhalten Tirol – http://stubaiwasser.at), Sloveniji (Balkan Rivers Tour – http://www.balkanriverstour.com) in Angliji (Save the Conwy – https://savetheconwy.com). Pri vseh vodnih projektih gre za varovanje prosto tekočih rek pred zajezitvijo.