Teme o vodama

Fokus udruženja Pure Water for Generations će u prvom koraku biti na sledećim temama o vodama:


Renaturalizacija

Udruženje Pure Water for Generations e.V. ima cilj da ubrza renaturalizaciju potoka i reka. Kako bi to postiglo, udruženje se trudi da kupuje zemljište u oblastima reka i potoka. Novi život za reke i potoke bi trebalo da se ostvari putem ponovnog uspostavljanja sopstvenog dinamičkog razvoja voda, određivanja zemljanih traka za vode, kreiranja kontinuuma voda i pravljenja korita za izlivanje.

Želeli bismo konkretno najpre da podržimo projekte renaturalizacije na Izaru (između Minhena i ušća Izara) odn. na Dunavu (između Štaubringa i grada Pasau).


Obrazovanje o vodama

Udruženje Pure Water for Generations e.V. želi takođe i pre svega da zainteresuje decu i mlade za temu voda i da ih uputi u nju. Iz tog razloga udruženje podržava mnoge obrazovne projekte koji se bave pijaćom vodom i vodama u prirodi. U to spadaju događaji i radionice u vrtićima i školama, kao i finansijska podrška nadzornicima oblasti u Bajernu čiji je fokus na ekološkim projektima za decu i mlade na temu zaštite voda. Na programu su takođe i iniciranje obilaska voda za porodice i vodene ture kroz Nemačku i Austriju.

U prvom koraku ćemo napraviti koncept obrazovanja u domenu voda koji će biti sproveden u vrtićima i školama (sa fokusom na Bajern).


Međunarodne organizacije za zaštitu voda

Udruženje Pure Water for Generations e.V. sarađuje sa međunarodnim organizacijama koje su angažovane u domenu zaštite pijaće vode i vode u prirodi i podržava ih finansijski.

RiverWatch

Ovo globalno aktivno udruženje angažuje se za zaštitu reka. Oni žele da sačuvaju netaknute reke i da renaturalizuju one reke koje više nemaju prirodno rečno korito, odn. one čiji je prirodni tok znatno ograničen branama.

Free Rivers Fund

Fond Free Rivers Fund ima cilj da se angažuje za očuvanje slobodno tekućih voda. Trenutno podržavaju organizacije za zaštitu reka u Austriji (WET – Wildwasser Erhalten Tirol – http://stubaiwasser.at), Sloveniji (Balkan Rivers Tour – http://www.balkanriverstour.com) i Engleskoj (Save the Conwy – https://savetheconwy.com). Cilj svih projekata u domenu voda jeste sprečavanje ograđivanja slobodno tekućih voda branama.