SUP проект Природа 2017

Една година по-късно, на 20-и юли 2017 г. в 9:00 часа от моста Макс-Йозеф-Брюке Паскал ще потегли на 2500 километра по реката, за да стигне до Черно море.

SUP проект Природа 2016

Онова, което започна с една идея на 19-и март 2016 г. на езерото Щарнберг, завършва след 505 километра по реката на 31-и юли 2016 г. под моста Кайзермюленбрюке във Виена.